Hovedbeklædning

C.L. Seifert producerer i højkvalitets materialer, som indkøbes hos anerkendte stof- og tilbehørsleverandører i Europa.

Vi har mange års erfaring med leverandørerne, som er velkendte med materialekrav og specifikationer.

UNIFORMER

C.L. Seifert har - igennem generationer - været kendt for de smukke - veludførte - skræddersyede gallauniformer, som produceres til Kongehuset - etaterne og Forsvar/Politi.

Materialevalget er ikke tilfældigt, da det ofte er et krav, at disse uniformer kan overleve flere generationer. Derfor samarbejder C.L. Seifert altid med de bedste og mest erfarne stofleverandører.

UNIFORMER

C.L. Seifert har - igennem generationer - været kendt for de smukke - veludførte - skrædder-
syede gallauniformer, som produceres til Kongehuset - etaterne og Forsvar/Politi.

HEAD GEAR

C.L. Seifert producerer i højkvalitets materialer, som indkøbes hos anerkendte stof- og tilbehørs leverandører i Europa.

INSIGNIAS

Begrebet - insignias - dækker alle de emblemer - distinktioner - gradstegn - udsmykninger - etc. som monteres på hovedbeklædning og uniformer.

Blankvåben

C.L. Seifert har igennem 50 år leveret blankvåben til Galla for etaterne - Kongehuset og forsvaret. Alle blankvåben er håndlavet af europæiske producenter.
C.L. SEIFERT A/S
I 1865, kom den sachiske skræddersvend - Carl Ludwig Seifert - til København. Det eneste han medbragte af aktiver, var hans svendebrev og to arbejdsvante hænder.

Der skulle gå 9 år, før han ved flid og påpasselighed havde samlet 300 daler, en sum som ikke var særlig imponerende, men alligevel mente han, at det var nok til, at han turde vove skridtet.

Derfor åbnede Carl Ludwig Seifert, en lille beskeden forretning, i Store Regnegade i København.

I 1873 startede sønnen, Carl Julius Seifert, i forretningen som medhjælper, og 24 år gammel blev han optaget som medindehaver. I 1891 overlod grundlæggeren virksomheden til sin søn.

I 1903 blev C.L.Seifert tillagt prædikatet Kgl. Dansk Hofleverandør, en udnævnelse der i 1911 fulgtes af prædikatet Kgl. Svensk Hofleverandør.

I september 2006 etablerede C.L.Seifert produktion på egne fabrikker.

I 2010 blev de gamle historiske lokaler i Store Regnegade for små, ifht. C.L.Seifert’s ekspansion og fremtid, og derfor flyttede firmaets hovedkontor til de smukke restaurerede lokaler på Ny Adelgade i København.


Student 2016

Login
Køb studenterhue

Studenterhuer
Studietur
Blå bog

Blå Bog

Log ind

Galla

Historien
Skrædderi

Kasketter
Uniformer
Insignias
Blankvåben

ReferencerLandevalg

Danmark
Sverige
Suomi

Follow us

Facebook
Twitter

Support

Kontakt
FAQ

Kontakt

© C.L. Seifert A/S
Ny Adelgade 8-10
1104 K København
Danmark