Forretningsbetingelser

C.L. Seifert Danmark A/S

Bestilling
Når du har afgivet (eller ændret) en ordre på clseifert.com, vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse pr. e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt. Denne e-mail er alene en elektronisk bekræftelse på, at vi har modtaget din ordre, og der er ikke på dette tidspunkt indgået en juridisk bindende aftale mellem dig og C.L. Seifert.

En juridisk bindende aftale mellem dig og C.L. Seifert er først indgået, når du har betalt for din ordre, og du modtager en betalingskvittering pr. e-mail. Indtil du modtager en betalingskvittering, er C.L. Seifert berettiget til at annullere din ordre helt eller delvist, fx som følge af pris- og tekstfejl eller udsolgte varer, og hvis det sker, vil du naturligvis blive underrettet herom pr. e-mail. Ved betaling for din ordre accepterer du, at C.L. Seifert straks kan påbegynde fremstillingen af varerne.

Priser
Alle priser er angivet i danske kroner, inkl. moms. Priserne for de enkelte varer tillægges et ekspeditionsgebyr, hvis størrelse afhænger af leveringstid og -adresse (laveste gebyr udgør 39 kr. ved samlet levering til skolen). Du vil altid kunne se den samlede pris, inkl. ekspeditionsgebyr, i forbindelse med gennemførelsen af din ordre.

Betaling
For at handle på clseifert.com skal du være fyldt 18 år. Du kan betale med: Dankort, VISA/Dankort, VISA Electron, Mobilepay, VISA(DK), Maestro(DK) og Eurocard/Mastercard(DK). Beløbet hæves fra din konto ved betaling.

Alle betalinger håndteres af DIBS A/S via en krypteret side med SSL (Secure Socket Layer). C.L. Seifert hverken håndterer eller opbevarer dine kortinformationer.

Levering
Leveringstid og -adresse fremgår af ordrebekræftelsen og betalingskvitteringen, som fremsendes til kunden på e-mail ved henholdsvis bestilling og betaling.

Reklamationer
Når du handler på clseifert.com finder købelovens mangelsregler anvendelse. Hvis du mener, at din vare har en fejl eller en mangel, skal du kontakte vores kundeservice her. Når du henvender dig, skal du forklare, hvad fejlen eller manglen ved varen er. Du skal kontakte os hurtigst muligt og inden for rimelig tid efter, at du er blevet opmærksom på fejlen eller manglen. Vi vil altid forsøge at løse reklamationer hurtigst muligt, men da der er en vis produktionstid på visse varer, er det vigtigt, at du reklamerer så hurtigt som muligt.

Fortrydelsesret
Du kan uden begrundelse træde tilbage (fortrydelsesret) fra den indgåede aftale inden fortrydelsesfristen. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare.

Du skal inden udløbet af fortrydelsesfristen give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelse skal gives til C.L. Seifert på info@clseifert.dk eller sendes til Ny Adelgade 8-10, 1104 København K. Du kan benytte denne e-mail fortrydelsesformular eller downloade standardfortrydelsesformularen, men det er ikke obligatorisk.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte at modtage varen eller ved at undlade at hente den, uden samtidigt at give os tydelig meddelelse om, at du fortryder købet.

Varer undtaget af fortrydelsesretten
Der er ingen fortrydelsesret på varer, som er fremstillet efter kundens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg. Det omfatter, men er ikke begrænset til, studenterhuer og tøj der påføres tryk eller broderi på kundens foranledning samt Blå Bog. Ved betaling for din ordre accepterer du, at C.L. Seifert straks kan påbegynde fremstillingen af varerne.

Returnering af varer
Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, skal du afsende eller aflevere varen til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor du har meddelt os, at du udnytter din fortrydelsesret. Du skal selv afholde omkostningerne til returnering af varen, og du er ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering, og du hæfter for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan altså prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en butik, men hvis varen er prøvet udover dette, betragter vi varen som brugt, hvilket betyder, at du kun får en del eller intet af købesummen retur, afhængigt af varens handelsværdi.

Varen skal sendes til adressen CL Seifert Danmark A/S, Albuen 14, 6000 Kolding.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du benytter din fortrydelsesret, vil vi tilbagebetale alle beløb modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste, vi tilbyder). Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi modtog din meddelelse om, at du udnytter din fortrydelsesret. Ved tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du har benyttet ved betalingen for varen, medmindre du udtrykkeligt har accepteret andet. Uanset foranstående kan vi tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret varen.

Oplysning om klagemuligheder
Hvis du vil klage over en vare købt hos C.L. Seifert, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan indgive din klage via www.forbrug.dk.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives via https://ec.europa.eu/odr.

Forbehold
Der tages forbehold for force majeure, udsolgte varer, pris- og tekstfejl samt forsinkelser hos leverandører, herunder transportører.

For varer, hvor kunden kan bestille et personligt præg på varen, fx broderi på studenterhue, forbeholder C.L. Seifert sig ret til ikke at fremstille varen efter kundens ønske, såfremt C.L. Seifert vurderer, at dette personlige præg kan virke stødende på andre, og hvis det sker, vil du naturligvis blive underrettet herom. Uanset foranstående har kunden i ethvert henseende det fulde ansvar for det personlige præg, herunder at det ikke er i strid med gældende lov.

Kunden (og bidragsyderne) har det fulde ansvar for indholdet i Blå Bog, herunder at indholdet ikke er i strid med gældende lov samt eventuelle forskrifter fastsat af skolen. C.L. Seifert har udelukkende ansvaret for trykningen af Blå Bog og har intet ansvar af nogen art for indholdet heri. Kunden er endvidere ansvarlig for, at alle tekster mv. indsendes i henhold til den aftalte tidsplan.