Vores historie

I 1865, kom den sachiske skræddersvend – Carl Ludwig Seifert – til København. Det eneste han medbragte af aktiver, var hans svendebrev og to arbejdsvante hænder.

Der skulle gå 9 år, før han ved flid og påpasselighed havde samlet 300 daler, en sum som ikke var særlig imponerende. Alligevel mente han, at det var nok til, at han turde vove skridtet.

Derfor åbnede Carl Ludwig Seifert, en lille beskeden forretning, i Store Regnegade i København.

I 1873 startede sønnen, Carl Julius Seifert, i forretningen som medhjælper, og 24 år gammel blev han optaget som medindehaver. I 1891 overlod grundlæggeren virksomheden til sin søn.

I 1903 blev C.L.Seifert tillagt prædikatet Kgl. Dansk Hofleverandør, en udnævnelse der i 1911 fulgtes af prædikatet Kgl. Svensk Hofleverandør.

I september 2006 etablerede C.L.Seifert produktion på egne fabrikker.

I 2010 blev de gamle historiske lokaler i Store Regnegade for små, i fht. C.L.Seiferts ekspansion og fremtid. Derfor flyttede firmaets hovedkontor til de smukke restaurerede lokaler på Ny Adelgade i København.