Rekisteriseloste

C.L. Seifert Finland OY

C.L. Seifert Finland Oy – rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

 • Nimi: C.L. Seifert Finland Oy
 • Osoite: C. L. Seifert Finland OY, PL 5460, 00002 Helsinki
 • Muut yhteystiedot: 09 42550310, info@clseifert.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Nimi: Anders Eriksen
 • Postiosoite: C.L. Seifert A/S, Ny Adelgade 8-10, 1104 København K, Denmark
 • Sähköpostiosoite: ae@clseifert.dk

3. Rekisterin nimi

C.L. Seifertin markkinointi- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Palvelun toteutus
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Markkinointi
 • Analysointi ja tilastointi
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 • Rekisteri ei sisällä arkaluonteisena pidettävää tietoa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään palveluun rekisteröidyttäessä, kilpailuun osallistuttaessa, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan antamia henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään EU:n sisäpuolella. Mikäli tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle, huolehditaan, että niille voidaan taata riittävä suoja.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Emme ylläpidä tai kerää manuaalista aineistoa.

Sähköisesti tallennetut tiedot:

Asiakastietoja sisältävää järjestelmää käyttävät vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10 . Suoramarkkinointikielto

Asiakas voi kieltää tietojensa käyttämisen sähköiseen suoramarkkinointiin. Kielto voidaan tehdä mahdollisissa uutiskirjeissä olevan peruutuslinkin kautta tai olemalla suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme.