Cookie och sekretesspolicy

Inledning

När du besöker vår webbplats samlas information om dig som används för att anpassa och förbättra innehållet och öka värdet av våra annonser på Facebook etc. Om du inte vill samla information ska du ta bort dina cookies (se anvisningar) och undvika ytterligare användning av webbplatsen. Nedan har vi utarbetat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till dem.

Cookies

Webbplatsen använder "cookies", som är en textfil som lagras på din dator, mobil eller mobil. Denna fil används för att komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, t.ex. virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se guiden: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar cookies kan du riskera att webbplatsen inte fungerar korrekt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje part som kan variera till en viss grad:

  • Google
  • Facebook
  • Hotjar

Personlig information

Allmän

Personlig information är någon form av information som till viss del kan tillskrivas dig. När vi använder vår webbplats samlar vi in ​​och bearbetar en mängd sådana uppgifter. Detta händer till exempel när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare, annan användning av tjänster eller gör inköp via webbplatsen.

Vi samlar och bearbetar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du uttryckligen samtycker till detta och godkänner informationen kommer vi också att behandlas: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsinformation. Detta kommer normalt att vara kopplat till skapandet av inloggning eller inköp på webbplatsen.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att dina uppgifter inte oavsiktligt eller felaktigt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till kännedom för en person som missbrukar eller på annat sätt behandlar datan i strid med lagen.

Ändamål

Informationen används för att identifiera dig som användare, för att registrera dina inköp och betalningar och för att tillhandahålla de tjänster du har begärt, till exempel; att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod

Informationen hålls lagrad för den tid som tillåts och vi tar bort dem när den inte längre är nödvändig. Perioden beror på informationens art och bakgrunden för lagring. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när informationen raderas.

Upplysande av information

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du nås av, klick på webbplatsen, geografiskt läge, kön och ålderssegment etc. lämnas ut till tredje part i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som finns i avsnittet "Cookies" ovan. Informationen används för att samla in statistik samt för att förbättra webbplatsen.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta delar av data. Dessa hanterar endast data och information på vår vägnar och får inte användas för tredje parts egna ändamål.

Upplysande av personlig information, t.ex. namn och e-post, etc. kommer bara att hanteras om du godkänner det. Vi använder endast datoranvändare i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.
Insikter och klagomål

Du har rätt att veta vilken personlig information vi behandlar om dig. Du kan också invända mot användningen av information när som helst. Du kan också återkalla ditt samtycke till att behandla information om dig. Om informationen som behandlas om dig är inkorrekt har du rätt att rätta eller ta bort. Vänligen kontakta då: info@clseifert.dk.

Om du skulle vilja klaga på vår behandling av din personliga information har du också möjlighet att kontakta Datainspektionen.

Publisher

Webbplatsen ägs och publiceras av:

C. L. Seifert Sverige AB
Ny Adelgade 8-10
1104 Köpenhamn K
Telefon: 031-3878700
E-post: info@clseifert.se