Köpvillkor

C.L. Seifert Sverige AB

Nedan finner du de köpvillkor och det avtal som gäller vid beställning och köp av produkter ur vårt sortiment. Till exempel beskrivs hur och när du ska betala och hur vi kan hjälpa dig om något blir fel.

Varan
C.L. Seifert reserverar sig för eventuella tryckfel. Vi kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger produktens verkliga utseende. Vid varor med personlig prägel såsom brodyr eller namntryck förbehåller sig C.L. Seifert rätten att häva ett köp om texten är stötande.
Kunden har haft möjlighet att testa varan genom det varuprov som C.L. Seifert tillhandahållit. Kunden har därmed godkänt varans utförande och beskaffenhet.

Tillämplighet
Dessa villkor gäller för avtal om köp av varor ur den studentkollektion som C.L. Seifert Sverige AB (Org.nr. 556752-8285) erbjuder vid köptillfället.

Avtalets ingående
Varor beställs på det sätt som C.L. Seifert anvisar. Har inget annat avtalats skriftligen skall avtal anses ingånget när kunden gjort sin beställning och den accepterats av C.L. Seifert. Vid beställning av personer under 18 år krävs att erforderligt samtycke från målsman finns. Beställningar av personer under 16 år expedieras ej.

Beställning och orderbekräftelse
När vi mottagit din beställning skickar vi dig en orderbekräftelse via e-post med information om din beställning. Ni mottager även en förenklad bekräftelse i SMS-format. Kontrollera alltid din orderbekräftelse så att allt stämmer. Skulle det vara något du undrar över så kontakta vår kundtjänst. Det är bra om du sparar orderbekräftelsen för att ha denna till hands vid eventuella kontakter med kundtjänst. När du kontaktar oss är det bra om du har ordernummer tillhanda. Vill du annullera eller ändra något i din order så kan du själv göra det genom att logga in på ”Mina sidor” eller kontakta kundtjänst, dock innan sista ”redigeringsdag”/online-betalningsdag som du ser när du loggar in på din order.

Avbeställning och ångerrätt

Vid köp genom skolans webbshop: Din ångerrätt gäller under 14 dagar i enlighet med Distansavtalslagen. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot en väsentlig del av varan, exempelvis orderbekräftelsen.

Vid köp genom vår standardwebbshop: Ångerrätten gäller ej på beställningar gjorda i standardwebbshopen då varan sätts i produktion omedelbart. Är varan ej specialtillverkad eller har tydlig personlig prägel är det dock möjligt att returnera den.

Om köpet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, gäller inte ångerrätten enligt Distansavtalslagen. Läs mer om ångerrätten när det är en specialtillverkad produkt på Riksdagens sida: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200559-om-distansavtal-och-avtal-utanfor_sfs-2005-59#K2
Lag (2005:59) 2 kap 11 §, punkt 3.
Du äger under ångerfristen rätt att returnera mottagna varor och äger då rätt till full återbetalning av erlagt belopp, alternativt skälig ersättningsvara. Vid retur återbetalas ej kostnader för expeditionsavgift och fraktavgift. För det fall du utnyttjar din ångerrätt eller avbeställning är du skyldig att lämna eller sända tillbaka varan på egen bekostnad. Varan skall alltid vid retur skickas tillbaka i originalskick d.v.s. att den ej är använd eller skadad. Skicka alltid tillbaka i originalförpackningar med emballage.

Betalningsvillkor
Du väljer själv hur du vill betala din order i kassan när du slutför ditt köp. Du kan betala på följande sätt:

Kort:

Vi tar de flesta bank- och kreditkort. Kort som accepteras är: Visa, Mastercard, Visa Electron och Maestro.
Inga extrakostnader tillkommer då du väljer att betala med kort. Om du väljer att betala med Bank- /Kreditkort sker betalning via vår partner DIBS. All kommunikation med banken sker på ett säkert sätt. Vi använder SSL-kryptering (Secure Socket Layer). Inga uppgifter kring ditt kort sparas.

Direktbetalning:
Man kan välja att betala hela ordervärdet genom en sk. direktbetalning om du är internetkund hos Swedbank, SEB, Handelsbanken, Nordea samt Danske Bank. En direktbetalning fungerar som en kortbetalning och din betalning bokförs omgående hos oss. Det tillkommer inte någon avgift och överföringen sker genom en säker anslutning.

Faktura:
Du kan välja att få en faktura på din beställning. På fakturan tilläggs en fakturaavgift på 49 kronor och du har 3 månader på dig att betala den.

Är inte betalning fullgjord senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt lag. C.L. Seifert äger rätt att ta ut ersättning för skriftlig betalningspåminnelse samt för lagstadgade inkassokostnader. Betalning sker på det sätt som C.L. Seifert anvisar. Vid försenad betalning äger C.L. Seifert ingen skyldighet att leverera beställda varor. Kunden är medveten om att fakturan kan komma att administreras av tredje part.

Priser
Samtliga varor anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

På varje beställning läggs det till en expeditionsavgift som står tydligt i varukorgen/orderbekräftelsen.

Leverans
Kundens beställning levereras vid den tidpunkt och på det sätt som angivits av C.L Seifert vid beställning. Om inget angivits sker leverans till den skola eller plats varifrån beställningen hör.

C.L. Seifert reserverar sig för eventuell slutförsäljning. C.L. Seifert förbehåller sig dessutom rätten att leverera likvärdig ersättningsvara för det fall en vara utgått ur C.L. Seiferts kollektion.

Reklamation
För att reklamera en vara kontakta kundtjänst så fort som möjligt, antingen via telefon 031-3878700 eller e- mail Info@clseifert.se för godkännande och behandling. De reklamationer som per post skickas in till oss utan att först tagit i kontakt med kundtjänst kommer ej att behandlas. Vi bekostar frakten vid reklamationer.

Fel och felavhjälpning
Med fel avses att tryck eller märke på vara avviker från av kunden godkänt material eller att varan i övrigt är behäftad med brister eller fel. C.L. Seifert ansvarar inte för fel som beror på kunden eller kundens hantering.

Kunden ansvarar själv för att varor beställs i rätt storlek, rätt stavning eller antal.

C.L. Seifert äger rätt att i första hand på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans om så kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden.

Garanti
Vår produktgaranti avser samtliga av våra studentmössor. Garantin avser fabrikationsfel som kan hänföras till tillverkningen av studentmössan. Denna garanti gäller under köparens livstid, dock högst i femtio år från produktionsdagen. Garantin täcker ursprungliga fel på produkten som denna varit behäftad med från produktionen. Förslitningsskador (slitage) eller handhavandefel omfattas ej av denna garanti.

Personuppgifter

Kunden samtycker genom detta avtal till att C.L. Seifert lagrar och använder lämnade personuppgifter i följande syften: hantering av beställning, fakturering, leverans och för marknadsföring av C.L. Seifert  eller annan part som C.L. Seifert  har samarbete med. Kunden kan när som helst genom skriftlig anmälan till C.L. Seifert återkalla samtycket avseende marknadsföring. Föregående kommunikation kan ske via e-post, brev och SMS. Kunden är även medveten om att detta innebär att uppgifter kan komma att lämnas till tredje part för uppfyllande av nu uppräknade syften eller förpliktelser enligt detta avtal.