Köpvillkor

C.L. Seifert Sverige AB


Nedan finner du de köpvillkor och det avtal som gäller vid beställning och köp av produkter ur vårt sortiment. Till exempel beskrivs hur och när du ska betala och hur vi kan hjälpa dig om något blir fel.

Varan
C.L. Seifert reserverar sig för eventuella tryckfel. Vi kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger produktens verkliga utseende. Vid varor med personlig prägel såsom brodyr eller namntryck förbehåller sig C.L. Seifert rätten att häva ett köp om texten är stötande.
Kunden har haft möjlighet att testa varan genom det varuprov som C.L. Seifert tillhandahållit. Kunden har därmed godkänt varans utförande och beskaffenhet.

Tillämplighet
Dessa villkor gäller för avtal om köp av varor ur den studentkollektion som C.L. Seifert Sverige AB (Org.nr. 556752-8285) erbjuder vid köptillfället.

Avtalets ingående
Varor beställs på det sätt som C.L. Seifert anvisar. Har inget annat avtalats skriftligen skall avtal anses ingånget när kunden gjort sin beställning och den accepterats av C.L. Seifert. Vid beställning av personer under 18 år krävs att erforderligt samtycke från målsman finns. Beställningar av personer under 16 år expedieras ej.

Beställning och orderbekräftelse
När vi mottagit din beställning skickar vi dig en orderbekräftelse via e-post med information om din beställning. Ni mottager även en förenklad bekräftelse i SMS-format. Kontrollera alltid din orderbekräftelse så att allt stämmer. Skulle det vara något du undrar över så kontakta vår kundtjänst. Det är bra om du sparar orderbekräftelsen för att ha denna till hands vid eventuella kontakter med kundtjänst. När du kontaktar oss är det bra om du har ordernummer tillhanda. Vill du annullera eller ändra något i din order så kan du själv göra det genom att logga in på ”Mina sidor” eller kontakta kundtjänst inom 14 dagar att mössutprovning ägt rum på din skola

Avbeställning och ångerrätt

Om ångerrätt:
Enligt svensk lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att du tog emot varan eller en väsentlig del av den (du har tagit varan i fysisk besittning). Du har rätt att ångra din beställning utan att ange skäl eller bli debiterad några avgifter för avbeställningen. C.L. Seifert återbetalar dock inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Distansavtalslagens bestämmelser om ångerrätt gäller dock inte för varor som är specialtillverkade eller har en tydligt personlig prägel.

För rätt till full återbetalning av erlagt belopp är du skyldig att lämna eller sända tillbaka mottagna varor på egen bekostnad. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.Varan ska återsändas senast 14 dagar från och med den dag vi mottog ditt skriftliga meddelande (via fax, post eller e-post) om att du önskar ångra avtalet. Varan ska alltid skickas tillbaka i originalskick, vilket innebär att den inte får vara använd eller skadad. Skicka alltid tillbaka varan i originalförpackningar med emballage.

Meddelande om att du vill nyttja din ångerrätt kan med fördel göras via mail. Använd följande e-mail: info@clseifert.se

Du kan också använda Konsumentverkets standardblankett, som finns här: Angerblankett Konsumentverket

Om avbeställning av specialtillverkade varor/varor med tydlig personlig prägel:
Även om Distansavtalslagens bestämmelser om ångerrätt inte gäller för varor som är specialtillverkade eller har en tydligt personlig prägel erbjuder C.L Seifert ändå en möjlighet till retur av sådana varor. Observera att ångerrätten då börjar löpa 14 dagar från och med den dag du tar emot orderbekräftelsen på din beställning från oss, och inte från det datum du hämtade ut varan. Vanligtvis tillsänds du orderbekräftelsen via mejl eller SMS.

Meddelande om att du vill returnera varan måste göras via mejl. Använd följande e-mail: info@clseifert.se

För rätt till full återbetalning av erlagt belopp är du skyldig att lämna eller sända tillbaka eventuellt mottagna varor på egen bekostnad. C.L. Seifert återbetalar dock inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Varan ska återsändas till C.L. Seifert senast 14 dagar från och med den dag varan har levererats till dig/till den plats du beställt avhämtning på (varan är tillgänglig för dig). Varan ska alltid skickas tillbaka i originalskick, vilket innebär att den inte får vara använd eller skadad. Skicka alltid tillbaka varan i originalförpackningar med emballage.

Betalningsvillkor
Du väljer själv hur du vill betala din order i kassan när du slutför ditt köp. Du kan betala på följande sätt:

Kort:

Vi tar de flesta bank- och kreditkort. Kort som accepteras är: Visa, Mastercard, Visa Electron och Maestro.

Inga extrakostnader tillkommer då du väljer att betala med kort. Om du väljer att betala med Bank- /Kreditkort sker betalning via vår partner DIBS. All kommunikation med banken sker på ett säkert sätt. Vi använder SSL-kryptering (Secure Socket Layer). Inga uppgifter kring ditt kort sparas.

Direktbetalning:
Man kan välja att betala hela ordervärdet genom en s.k. direktbetalning om du är internetkund hos Swedbank, SEB, Handelsbanken, Nordea samt Danske Bank. En direktbetalning fungerar som en kortbetalning och din betalning bokförs omgående hos oss. Det tillkommer inte någon avgift och överföringen sker genom en säker anslutning.

Faktura:
Du kan välja att få en faktura på din beställning. På fakturan tilläggs en fakturaavgift.

Är inte betalning fullgjord senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt lag. C.L. Seifert äger rätt att ta ut ersättning för skriftlig betalningspåminnelse samt för lagstadgade inkassokostnader. Betalning sker på det sätt som C.L. Seifert anvisar. Vid försenad betalning äger C.L. Seifert ingen skyldighet att leverera beställda varor. Kunden är medveten om att fakturan kan komma att administreras av tredje part.

Priser
Samtliga varor anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

På varje beställning läggs det till en expeditionsavgift som står tydligt i varukorgen/orderbekräftelsen.

Leverans
Kundens beställning levereras vid den tidpunkt och på det sätt som angivits av C.L Seifert vid beställning. Om inget angivits sker leverans till den skola eller plats varifrån beställningen hör.

C.L. Seifert reserverar sig för eventuell slutförsäljning. C.L. Seifert förbehåller sig dessutom rätten att leverera likvärdig ersättningsvara för det fall en vara utgått ur C.L. Seiferts kollektion.

Reklamation
För att reklamera en vara ber vi dig att kontakta kundtjänst så fort som möjligt, antingen via telefon 031-3878700 eller e-mail Info@clseifert.se för godkännande och behandling. Du kan också framställa reklamation till C.L. Seifert Sverige AB, Box 1116, 436 23 Askim. Varor som per post skickas in till oss utan medföljande eller föregående meddelande om vad du anser är fel med produkten kommer inte att behandlas. Vi bekostar frakten vid reklamationer.

Fel och felavhjälpning
Med fel avses att tryck eller märke på vara avviker från av kunden godkänt material eller att varan i övrigt är behäftad med brister eller fel. C.L. Seifert ansvarar inte för fel som beror på kunden eller kundens hantering.

Kunden ansvarar själv för att varor beställs i rätt storlek, rätt stavning eller antal.

C.L. Seifert äger rätt att i första hand på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans om så kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden.

Garanti
Vår produktgaranti avser samtliga av våra studentmössor. Garantin avser fabrikationsfel som kan hänföras till tillverkningen av studentmössan. Denna garanti gäller under köparens livstid, dock högst i femtio år från produktionsdagen. Garantin täcker ursprungliga fel på produkten som denna varit behäftad med från produktionen. Förslitningsskador (slitage) eller handhavandefel omfattas ej av denna garanti.

Personuppgifter
När du ingår avtal med C.L. Seifert kommer vi att behandla uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kontakta dig med anledning av din beställning, samt även i övrigt i den mån som krävs för att kunna leverera samt ta betalt för de varor du har köpt av oss. C.L. Seifert förbehåller sig rätten att efter en intresseavvägning använda ditt namn och dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföringsändamål under en tid om maximalt ett år från ditt senaste köp. Därefter kommer dina personuppgifter endast att lagras i den utsträckning som krävs för rent bokföringstekniska ändamål samt i övrigt enlig vad som följer av lag. Dina personuppgifter kan komma att lämnas till tredje part för uppfyllande av nu uppräknade syften eller förpliktelser enligt detta avtal. Se mer om vår hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter här: https://clseifert.com/sv/om-oss/personuppgiftspolicy/

Storleksgaranti

Vår storleksgaranti avser en studentmössa som har beställts i fel storlek av kunden och i de fall där felet ej är till följd av ett produktionsfel. I detta fall bekostar C.L Seifert AB kostnaden för omproduktion av studentmössan om felet ej i första hand går att avhjälpa med korkinlägg eller uttöjning som används för att anpassa storleken. Kostnad för att returnera studentmössan bekostas av kunden. Leveransen av den kostnadsfria omproduktionen sker inom tre månader, dock senast den 20:e maj. Finns krav eller önskemål om tidigare leverans tillkommer kostnad för expressavgift. Storleksgarantin måste åberopas senast inom 14-dagar från leveranstillfället.

Storleksgarantin går enbart att utnyttja vid ett tillfälle. Vid utnyttjandet av Storleksgarantin åtar sig C.L Seifert AB att producera en likadan studentmössa som kund beställt vid ordertillfället. Inga ändringar av tillval och design går att göra vid utnyttjandet av denna garanti.

Observera att storleksgarantin endast kan åberopas om kunden har beställt sin studentmössa under en utprovning som C.L Seifert AB tillhandahåller på skolan och att kunden har provat samt beställt sin studentmössa i samband med utprovningstillfället på skolan.